Polityka prywatności

Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego, zwanego dalej Serwisem, dostępnego pod adresem https://www.hafki.com .Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności. Informujemy, że wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem. Przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu dane osobowe gromadzimy z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – przestrzegając prawa do ochrony prywatności – gwarantujemy wszystkim użytkownikom Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego hafki.com prowadzonym pod adresem: https://www.hafki.com, Aneta Marczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HAFKI Aneta Marczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:6351868885, REGON: 527296580, ul. Mickiewicza 2a/1 43-170 Łaziska Górne.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub prowadzenia Konta, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.

Dane osobowe Klientów zbierane są w celu

  1. Świadczenia usług, które oferujemy oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
  2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów rachunkowych oraz podatkowych, czy wynikających z przechowywania danych o sprzedanych produktach lub wykonanych usługach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych usług zgodnie z odpowiednimi przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
  3. Marketingowym na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu promocji usług świadczonych przez Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących (naszych partnerów),
  4. Realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który obejmuje:
  • działania polegające na lepszym doborze usług i produktów do potrzeb użytkowników, ogólnej optymalizacji naszych usług i oferty, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych użytkownikach,
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, w oparciu o zbiorcze lub anonimowe dane, a zatem bez możliwości identyfikacji użytkownika, służących w szczególności ocenie działania Serwisu, pomiarom ruchu sieciowego dla Serwisu oraz ocenie jego funkcjonalności i zainteresowania Serwisem, ale także tworzonych w związku z planowaniem rozwoju oferty, pracami rozwojowymi naszych systemów informatycznych, zapewnieniem bezpieczeństwa sieci i informacji.
  • ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń (w tym w szczególności, rozpoznania i rozpatrzenia Państwa reklamacji związanych z umową, w tym udzielenia na nie odpowiedzi);
  • badanie satysfakcji użytkowników, określanie jakości naszej usługi oraz poziomu zadowolenia użytkowników serwisu,
  • marketing bezpośredni, który daje nam możliwość oferowania bezpośrednio naszych usług lub usług podmiotów z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników, czyli profilowanie,
  • cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymania sieci, przewozowe.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym tj. Payu S.A..

Uprawnienia klienta

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Pliki Cookies

Sklep hafki.com wykorzystuje cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć zachowania Użytkowników oraz dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika

Ograniczenia w stosowaniu cookies, mogą wpływać negatywnie na niektóre funkcje sklepu.

Pełną informację na temat cookies Użytkownik może uzyskać na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? Chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
aneta.hafki@gmail.com

Shopping Cart